Obxectivos Extratéxicos

Dentro dos obxectivos extratéxicos do CIXUG encontranse:

 1. Xestión dos recursos financeiros e eficiencias

  • Xestión eficiente dos recursos financieros
  • Desenvolvementos que teñan en conta o principio dunha única aplicación para todos os membros de CIXUG coa posibilidade de personalizar pequenas adaptacións as necesidades propias de cada unha das universidades
 2. Procesos homologados

  • Aplicacións deseñadas logo de revisar, negociar e acordar procesos homologados, que incorporen as mellores prácticas identificadas, entre as universidades que conforman o CIXUG
 3. Aplicacións

  • Aplicacións que incorporen tecnoloxías punta aos seus desenvolvementos
  • Aplicacións deseñadas para cubrir os requirimentos funcionais dos usuarios aos que vai destinada
 4. Información unificada

  • Estruturas de datos comúns entre os membros de CIXUG que permitan a integración de procesos interuniversitarios, así como a capacidade de consolidación de información entre os membros de CIXUG que permita a entrega de informes completamente integrados ás administracións públicas que así o requiran
 5. Administración Electrónica

  • Incorporar os conceptos de Administración Electrónica aos cambios estratéxicos que sufrirá o modelo de prestación de servizos universitario
 6. Administracións Públicas

  • Incorporar ás administracións públicas relacionadas coa actividade universitaria aos procesos, produtos e servizos electrónicos requiridos como usuarios e/ou provedores de información dos membros do CIXUG
 7. Liderado na Xestión Universitaria

  • Conseguir unha posición de liderado no ámbito español, europeo e iberoamericano no referente ao desenvolvemento de aplicacións informáticas para o apoio á xestión universitaria
 8. Eficacia e eficiencia

  • Potenciar mediante o deseño, desenvolvemento e a evolución de ferramentas tecnolóxicas, a eficacia e eficiencia na xestión universitaria
 9. Plataforma Integral

  • Desenvolver unha plataforma integral para a xestión da universidade ao redor dos grandes ámbitos de xestión universitaria:
   • Xestión académica
   • Xestión de persoal
   • Xestión económica
   • Xestión da investigación
 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié