Misión

"Realizar un desenvolvemento coordinado, planificado, negociado e acordado, homologando os procesos ás mellores prácticas identificadas, das novas aplicacións informáticas nos ámbitos de xestión académica, xestión da investigación, xestión económica e información á dirección, adaptadas ás necesidades do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) e ás necesidades da implantación dunha administración electrónica que permita unha relación directa cos integrantes da comunidade universitaria e a sociedade civil interesada, implantando utilidades e servizos de alto valor engadido".

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié