Visión

"Converternos nunha referencia nacional na incorporación das mellores prácticas nos procesos de xestión universitaria, apalancados con aplicacións informáticas que engadan o maior valor a todos os usuarios dos servizos das nosas universidades; incorporando de xeito oportuno, a nova normativa e lexislación que apliquen ao sector universitario, adaptando todo o modelo de prestación dos servizos ás esixencias do novo marco de administración electrónica".

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié