Convocatorias Plazas Temporales del 2015

Proceso selectivo para a cobertura dun posto temporal de:

 • Cobertura dun posto de Coordinador/a de Proxectos
  1. 2015-11, 12, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Convocatoria
  2. 2015-11, 25, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Lista Preliminar
  3. 2015-12, 14, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Lista Definitiva
  4. 2015-12, 14, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Valoración e Conv. Fase II
  5. 2015-12, 28, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Valoración, Lista definitiva
  6. 2015-12, 28, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Entrevista, Lista preliminar
  7. 2016-01, 12, CXG, Coordinador/a de Proxectos, Proposta de Contratación e Lista de Agarda

Proceso selectivo para a cobertura dun posto temporal de:

 • Cobertura dun posto de Apoio Administrativo
  1. 2015-11, 12, CXG, Apoio Admin., Convocatoria
  2. 2015-11, 25, CXG, Apoio Admin., Lista Preliminar
  3. 2015-12, 14, CXG, Apoio Admin., Lista Definitiva
  4. 2015-12, 14, CXG, Apoio Admin,, Valoración e Conv. Fase II
  5. 2015-12, 28, CXG, Apoio Admin., Valoración, Lista definitiva
  6. 2016-01, 18, CXG, Apoio Admin., Entrevista, Lista preliminar
  7. 2016-01, 28, CXG, Apoio Admin., Proposta de Contratación e Lista de Agarda

Proceso selectivo para a cobertura dun posto temporal de:

 • Coordinador da Oficina de Software Libre do CIXUG
  1. 2015-05, 05, Aviso nova convocatoria
  2. 2015-05, 19, Coordinador, Lista Preliminar
  3. 2015-05, 26, Coordinador, Lista Definitiva e Valoración
  4. 2015-06, 03, Coordinador, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista
  5. 2015-06, 10, Coordinador, Proposta de Contratación e Lista de Agarda

Proceso selectivo para a cobertura dun posto temporal de:

 • Persoal Informático para a Oficina de Software Libre do CIXUG na Universidade da Coruña
  1. 2015-05, 05, Aviso nova convocatoria
  2. 2015-05, 19, Técnico na UDC, Lista Preliminar
  3. 2015-05, 26, Técnico na UDC, Lista Definitiva e Valoración
  4. 2015-06, 03, Técnico na UDC, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista
  5. 2015-06, 10, Técnico na UDC, Proposta de Contratación e Lista de Agarda
 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié