Relación de persoas admitidas no curso ponte

A continuación inclúese unha relación das persoas solicitantes que teñen acreditado en prazo o cumprimento dos requisitos esixidos, ata completar o total de prazas dispoñibles. Estas persoas recibirán unha mensaxe coas instrucións para realizar o ingreso correspondente ao prezo da matrícula para completar o seu proceso de matrícula. no caso en que non realicen o pagamento do xeito e no prazo previsto, perderán o dereito á reserva de praza e se recorrerá á seguinte persoa para cubrir a súa vacante.

 

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié