CONDICIÓNS PARA O APROVEITAMENTO DO CURSO

Para superar o curso requírese:

  • Asistencia a un mínimo dun 85% das sesión de carácter presencial.
  • Realización das actividades propostas durante o curso, e envío das tarefas a través da aula virtual do CIXUG.
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié