CONTIDOS DA FORMACIÓN

O programa do curso está composto polos seguintes módulos de contidos:

  • Tema 1: Arquitectura Drupal 7
  • Tema 2: Xestión CLI Drupal
  • Tema 3: Seguridade e rendemento
  • Tema 4: O API de Drupal 7
  • Tema 5: Proxecto final
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié