A QUEN VAI DESTINADO?

O curso vai destinado a persoal técnico dá area de desenvolvemento das universidades do Sistema Universitario Galego.

Polo nivel de desenvolvemento dos contidos, recoméndanse os seguintes coñecementos previos:

  • Coñecementos básicos para executar unha instalación de DrupaL
  • Uso de bases de datos relacionais (MySQL, Postgre, ...)
  • Configuración básica de servidor web (apache, ngnix, ...)
  • Administración e xestión de sistemas operativos GNU/Linux, a un nivel equivalente á certificación LPIC1.
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié