OBXECTIVOS DA FORMACIÓN

Entre os obxectivos que se perseguen coa celebración do Curso de Administración Avanzada e Desenvolvemento de Drupal están os seguintes:

  • Xestión avanzada de sitios web con Drupal.
  • Desenvolvemento de módulos e menús, manexo de bases de datos e formularios.
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié