REQUISITOS TÉCNICOS PARA O SEGUIMENTO DO CURSO

Aínda que o curso se vai desenvolver de xeito presencial, o acceso aos materiais e contidos vaise realizar a través da plataforma Moodle do CIXUG no enderezo cursos.cixug.es.

Durante as sesións presenciais o acceso realizarase mediante os equipos do CNTG, pero aquelas persoas que desexen acceder fóra deste horario poderán facelo sempre que dispoñan de:

  • Computador persoal con navegador (recomendado Mozilla Firefox ou Google Chrome)
  • Conexión a Internet (preferiblemente de banda larga)
  • Altofalantes

 

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié