CONDICIÓNS PARA O APROVEITAMENTO DO CURSO

Para superar o curso requírese:

  • Un mínimo dun 85% de asistencia presencial ao curso.
  • Superación dunha proba final para obter o certificado de aptitude.

Se os participantes realizan as tarefas do curso, e a proba final, obterán un Certificado de aptitude.

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié