CONTIDOS DA FORMACIÓN

O programa do curso está composto polos seguintes temas:

 • Tema 1. Evolución de GNU/Linux. Principais distribucións
 • Tema 2. As licenzas libres
 • Tema 3. Traballo na liña de ordes
 • Tema 4. Operacións básicas de edición de ficheiros con vi
 • Tema 5. Xestión básica de ficheiros
 • Tema 6. Administración de permisos e propietarios de ficheiros
 • Tema 7. Xestión básica de procesos
 • Tema 8. Particións e sistemas de ficheiros
 • Tema 9. Instalar un xestor de arranque
 • Tema 10. Xestión de paquetes Debian
 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié