A QUEN VAI DESTINADO?

Persoal técnico que desexe iniciarse na administración de sistemas operativos GNU/Linux.

  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié