LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS SESIÓNS PRESENCIAIS

  • Aula 3 na Facultade de Dereito. Universidade de Santiago de Compostela.
  • Aula Catia. Edificio Fundición. Campus Lagoas-Macosende. Universidade de Vigo.
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié