OBXECTIVOS DA FORMACIÓN

Entre os obxectivos que se perseguen coa celebración do Curso de Análise Estatística con RCommander están os seguintes:

  • Familiarizarse no traballo coa liña de ordes. Utilizar as ordes máis frecuentes para tarefas básicas de administración de ficheiros, procesos, etc. Instalar e configurar unha distribución Linux nunha estación de traballo. Preparar parte dos contidos incluídos na certificación LPIC-1.
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié