REQUISITOS TÉCNICOS PARA O SEGUIMENTO DO CURSO

Coñecementos básicos de informática a nivel de uso e configuración de sistemas operativos.

O curso vaise apoiar nos contidos publicados na plataforma Moodle do CIXUG, aloxada no enderezo web cursos.cixug.es

Para posibilitar o seu seguimento requírese de:

  • Computador persoal con navegador (recomendado Mozilla Firefox ou Google Chrome)
  • Conexión a Internet (preferiblemente de banda larga)
  • Altofalantes
  • Logo Xunta de Galicia
  • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Logo Amtega
  • Logo Fundación Barrié