Consello de Goberno

O Consello de Goberno é o órgano superior de goberno do consorcio, e está formado por tres representantes de cada unha das entidades consorciadas.

Composición actual:

 1. Presidente

  • Excmo. Sr. Reitor Mgfco. D. Salustiano Mato de la Iglesia
  • Reitor Magnifico da Universidade da Vigo
 2. Secretario

  • D. José Manuel Villanueva Prieto
  • Xerente da Universidade de Santiago de Compostela
 3. Representantes da Universidade da Coruña

  • Excmo. Sr. Reitor Mgfco. D. Julio Abalde Alonso
  • Reitor Magnifico da Universidade da Coruña
  • D. Carlos José Escudero Cascón
  • Adxunto para tecnoloxías da información
  • Pendente por definir
  • Xerente da Univesidade da Coruña
 4. Representantes da Universidade de Santiago de Compostela

  • Excmo. Sr. Reitor Mgfco. D. Juan M. Viaño Rey
  • Reitor Magnifico da Universidade de Santiago de Compostela
  • D. José Pereira Fariña
  • Excmo. Sr. Vicerreitor de Comunicación e Coordinación
  • D. José Manuel Villanueva Prieto
  • Xerente da Universidade de Santiago de Compostela
 5. Representantes da Universidade de Vigo

  • Excmo. Sr. Reitor Mgfco. D. Salustiano Mato de la Iglesia
  • Reitor Magnifico da Universidade da Vigo
  • D. José Manuel García Vázquez
  • Excmo. Sr Vicerreitor de Economía e Planificación
  • D. Manuel Fernández Jáuregui
  • Xerente da Universidade de Vigo
 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié