Lexislación asociada á actividade universitaria

 1. Lei 6/2013

 2. Real Decreto 1313/2007

  • RD 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios.
 3. Real Decreto 1312/2007

  • RD 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.
 4. Lei Orgánica 4/2007

  • LO 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.
 5. Lei Orgánica 1/2006

 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié